Gürsoy, C., & Uzer, T. (2016). Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi. Talk was presented at 19th National Congress of Psychology, Izmir, T

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Gürsoy, C., & Uzer, T. (2016). Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi. Talk was presented at 19th National Congress of Psychology, Izmir, Turkey
TEDU Authors: 
Tuğba Uzer