H. Belgin Ayvaşık

Ankara doğumlu H. Belgin Ayvaşık, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1984 yılında lisans derecesiyle mezun olmuştur. Psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini Michigan Üniversitesinden 1990 yılında, doktora derecesini ise Mississippi Üniversitesinden 1993 yılında almıştır.

1993 yılında yardımcı doçent unvanıyla Ankara Üniversitesi, DTCF, Psikoloji Bölümünde akademik hayatına başlamıştır. 1996 yılından itibaren ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yapan Ayvaşık, aynı Üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Biyolojik psikoloji, psikofarmakoloji, trafik psikolojisi ve istatistik konularında lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve madde bağımlılığı, sürücü davranışlarının psikoteknik değerlendirmesi konularında araştırmalar yapmıştır.

Prof. Dr. Ayvaşık, Aralık 2016’dan bu yana TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.