H. Meltem Ferendeci Özgödek

İnsan Yönetimi ve İşletme Etiği  konularında uzun yıllardır farklı kulvarlarda çalışmaktadır.  Bilkent Üniversitesi bünyesinde 1994 , 2012 yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Pazarlamanın Temel İlkeleri, Pazarlama Yönetimi, İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tüketici Davranışları ve Halkla İlişkiler derslerini farklı dönemlerde ilgili bölümlerde vermiş, 2010 yılında öğretim görevliliğinin yanı sıra,  Öğrenci İşleri Rektör Yardımcılığı İdari Koordinatörü olarak çalışmıştır.

AB Komisyonu’nda, Brüksel’de, Bağımsız Dış Uzman olarak, belirli dönemlerde, proje değerlendirmelerine katılmıştır. 

Sektörel olarak danışmanlık çalışmalarına Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri Kurma, İşletme Etiği, Kurumsal Etik Değerlerin Oluşturulması, Şirketlerin Etik Kodlarının Yazılması ve bu konularda eğitimlerin verilmesi şeklinde devam etmektedir. 

2016 yılından bu yana TEDÜ İşletme bölümünde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşletme Etiği dersleri vermektedir.

SCOS (Standing Conference on Organizational Symbolism)  Türkiye Temsilcisidir. PERYÖN, İnsan Yönetimi Derneği, İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Etik Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılında ilk, 2016 yılında da ikinci baskısı Nobel Akademik Yayıncılık'tan çıkan  "İnsan Kaynakları Yönetimi" kitabının yazarlarından biridir. (Kitabın Yazarları: H. Meltem Ferendeci Özgödek, Prof.Dr. Azize Ergeneli,Doç.Dr. Arzu İlsev, Doç.Dr. Selin Metin Camgöz,Doç.Dr. Burcu Kümbül Güler, Doç.Dr. Pınar .Bayhan Karapınar,Yrd.Doç.Dr. Özge Tayfur Ekmekçi, Avukat Doğan Gözde Özgödek,Nurdan Atalay Odabaşı, Nehir Akşirin Borluk)