Hasan Gül

Hasan Gül  ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden Lisans derecesini aldıktan sonra Ohio State University Kimya Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı. Daha sonra Matematik alanında University of Illinois at Urbana-Champaign ‘den Yüksek Lisans ve ODTÜ’den Doktora derecelerini aldı.

Öğrencisi olduğu üniversitelerin ilgili bölümlerinde Araştırma Görevlisi olarak bulunduktan sonra ODTÜ Matematik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak yedi yıl ve daha sonra yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak iki yıl çalıştı.

Şu andaki araştırma ilgileri arasında sıralamalı vector uzayları ve onların standart olmayan analizi yer almaktadır.

Hem Kimya hem de Matematik alanlarında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.