Hatısaru, V. & Küçükturan, A. G. (2011). Probleme dayalı öğrenme yönteminin endüstri meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarısına etkisi [The affect of problem-based learning on mathematics achievement of 9th grade industrial vocationa

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.d.- Articles in refereed journals NOT listed by Thompson Reuters Citation Indices
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Hatısaru, V. & Küçükturan, A. G. (2011). Probleme dayalı öğrenme yönteminin endüstri meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarısına etkisi [The affect of problem-based learning on mathematics achievement of 9th grade industrial vocational high school students]. Journal of Contemporary Education, 36(382), 29-38.
TEDU Authors: 
Vesife Hatisaru