İlknur Aka

İlknur Aka, 1960 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğreniminin büyük bölümünü Federal Almanya’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu ve aynı Üniversite’de, Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Almanca Okutmanı olarak göreve başladı. 1990 yılında Bilkent Üniversitesi İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü Almanca Birimi’ne geçen ve 2012 yılına kadar çalıştıktan sonra oradan emekliye ayrılan Aka, 1998 yılından beri kitap çevirileri de yapmaktadır.

Kitap Çevirileri:  Bilimsel Araştırmanın Mantığı (Karl R. Popper, Yapı Kredi Yayınları, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, 1998, 6. Baskı 2015); Daha İyi Bir Dünya Arayışı (Karl R. Popper, Son Otuz Yılın Makaleleri ve Bildirileri, Yapı Kredi Yayınları, Cogito, 2001, 3. Baskı 2010); Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak (Jürgen Habermas, Siyaset Kuramı Yazıları, Yapı Kredi Yayınları, Cogito, 2002, 8. Baskı 2015); Kapitalist Dünyanın İç Evreninde (Peter Sloterdijk, Küreselleşmenin Felsefi Bir Kuramı, Kırmızı Yayınları, 2008); Alacakaranlık (Max Horkheimer, Kırmızı Yayınları, 2009); Fazıl Say (Jürgen Otten, Kırmızı Yayınları, 2012, 2. Baskı 2012); Renk Öğretisi (Johann Wolfgang von Goethe, Doğa Bilimsel Yazıları, Kırmızı Yayınları 2013).

Kişisel Web Sitesi: http://www.akadaf.com