İsmail Erkam Sula

Dr. İsmail Erkam Sula, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde 2009 yılında tamamlamış, ardından Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını 2011 yılında “Where is the Anchor Now? A Poliheuristic Analysis of Turkish Foreign Policy” başlıklı teziyle Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktorasını 2017 yılında Bilkent Üniversitesi’nde “Regional Directions of National Role Conceptions: Turkey’s Foreign Policy in its Neighborhood” başlıklı tezini savunarak tamamlamıştır. Dış politika analizi, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler teorileri ve uluslararası güvenlik konularında uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çeşitli bildirileri bulunmaktadır. AYBU Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Akademik Koordinatör ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Dr. Sula Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Uluslararası Örgütler ve Dış Politika Analizi, Bilkent Üniversitesi’nde Türk Dış Politikası ve TED Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk derslerini vermektedir.