Karademir-Hazır, I., Çelik, K., Kalaycıoğlu, S. (2016). Kuşak-İçi ve Kuşaklararası Toplumsal hareketliliğin Yörüngesi: Ankara İli Örneği. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, Haziran, 36(1), 175–205.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.d.- Articles in refereed journals NOT listed by Thompson Reuters Citation Indices
  • ii. Accepted
Karademir-Hazır, I., Çelik, K., Kalaycıoğlu, S. (2016). Kuşak-İçi ve Kuşaklararası Toplumsal hareketliliğin Yörüngesi: Ankara İli Örneği. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, Haziran, 36(1), 175–205.
TEDU Authors: 
Kezban Çelik