Karademir-Hazır, I., Kalaycıoğlu, S., Çelik, K. (2016). Orta Sınıfların Farklı Kesitleri: Sınıf Geçmişi, Farklı Pratikleri ve Mesleki Statü. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research Cilt / Volume 19 Sayı / Number 2 (Ekim/Octobe

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.d.- Articles in refereed journals NOT listed by Thompson Reuters Citation Indices
  • ii. Accepted
Karademir-Hazır, I., Kalaycıoğlu, S., Çelik, K. (2016). Orta Sınıfların Farklı Kesitleri: Sınıf Geçmişi, Farklı Pratikleri ve Mesleki Statü. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research Cilt / Volume 19 Sayı / Number 2 (Ekim/October): (64-107).
TEDU Authors: 
Kezban Çelik