Kavak, Y. (2007). Temel bir insan hakkı olarak eğitim hakkı: Uluslararası ve ulusal belgeler. Türkiye’de okulöncesi eğitim ve ilköğretim sistemi, temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.a.- Books, textbooks, scholarly monographs written by the faculty member
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Kavak, Y. (2007). Temel bir insan hakkı olarak eğitim hakkı: Uluslararası ve ulusal belgeler. Türkiye’de okulöncesi eğitim ve ilköğretim sistemi, temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
TEDU Authors: 
Yüksel Kavak
Research item files: