Kavak, Y. (2016). Avrupa yükseköğretim reformu: Bologna sürecinin kalite güvencesi boyutu ve Türk yükseköğretim sistemine yansımaları. I. Ünal & Y. K. Usluel içinde (Ed.), Prof. Dr. Mustafa Aydın’a armağan: Eğitim bilimleri yazıları (s. 339-355). Ankara.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.a.- Books, textbooks, scholarly monographs written by the faculty member
  • ii. Accepted
Kavak, Y. (2016). Avrupa yükseköğretim reformu: Bologna sürecinin kalite güvencesi boyutu ve Türk yükseköğretim sistemine yansımaları. I. Ünal & Y. K. Usluel içinde (Ed.), Prof. Dr. Mustafa Aydın’a armağan: Eğitim bilimleri yazıları (s. 339-355). Ankara.
TEDU Authors: 
Yüksel Kavak