Kavak, Y., Arık, G., Çakır, M., & Arslan, S. (2016). Fatih projesinin ulusal ve uluslararası eğitim teknoloji politikaları bağlamında değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 308-321.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.c.- Articles in refereed journals listed by Thompson Reuters Citation Indices (SCIE, SSCI, A&HCI)
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Kavak, Y., Arık, G., Çakır, M., & Arslan, S. (2016). Fatih projesinin ulusal ve uluslararası eğitim teknoloji politikaları bağlamında değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 308-321.
TEDU Authors: 
Yüksel Kavak
Research item files: