Kavak, Y., & Özdemir, N. (2013). Öğretmen istihdamında yedek öğretmenlik uygulamaları: AB ve Türkiye açısından karşılaştırmalı bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 230-239.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.c.- Articles in refereed journals listed by Thompson Reuters Citation Indices (SCIE, SSCI, A&HCI)
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Kavak, Y., & Özdemir, N. (2013). Öğretmen istihdamında yedek öğretmenlik uygulamaları: AB ve Türkiye açısından karşılaştırmalı bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 230-239.
TEDU Authors: 
Yüksel Kavak
Research item files: