Kavak, Y., Seferoğlu, S. S., Kabasakal, K. A., Şen, Z., & Uludağ, G. (2015). Eğitim alanındaki değişimler ve hukuk öğretimi: Bologna sürecine dayalı örnek inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 1-13. doi: 10.5961/jhes.2015.104

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.c.- Articles in refereed journals listed by Thompson Reuters Citation Indices (SCIE, SSCI, A&HCI)
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Kavak, Y., Seferoğlu, S. S., Kabasakal, K. A., Şen, Z., & Uludağ, G. (2015). Eğitim alanındaki değişimler ve hukuk öğretimi: Bologna sürecine dayalı örnek inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 1-13. doi: 10.5961/jhes.2015.104
TEDU Authors: 
Yüksel Kavak
Research item files: