Kemal Levend Parnas

Dr. Levend Parnas kısa süre önce TED Üniversitesi Makina Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Kendisi aramıza katılmadan önce 1992 yılından beri öğretim üyesi olduğu ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktaydı.

Dr. Parnas, lisans çalışmasını ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde yapmış ve doktora çalışmasını Georgia Institute of Technology Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde tamamlamıştır. Kendisinin araştırma alanı olarak ileri kompozit mühendislik yapıları ve bunların havacılık ve otomotiv uygulamaları başta gelmektedir. Dr. Parnas, ileri kompozit yapıların tasarımı, üretimi ve testleri ile ilgili uçaklar, helikopterler, roketler, yeni nesil kara araçları ve deniz sistemleri ve bunların alt sistemlerini içeren araştırma projelerinde görev almıştır. Son dönemde kendisi nano-yapılar konusuna ilgi göstermektedir.

Dr. Parnas, mekanik konusunda çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. Bunlar arasında statik, dinamik, mukavemet, malzeme bilgisi, makina elemanları, ve elastisite teorisi sayılabilir. Ayrıca bir son sınıf dersi olan ileri kompozit yapılar dersini açmıştır.