Kezban Çelik

Prof. Dr. Kezban Çelik, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olmuş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve  Doktora derecesini almıştır. Genç İşsizliği konusunda yazmış olduğu doktora tezi ile ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilen “ODTÜ Yılın Tezi” ödülünü almıştır. 2006-2008 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Programında yarı zamanlı, 2009-2016 yılları arasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 2011-2012 yılları arasında 13 ay süre ile University of Michigan Sosyoloji Bölümünde doktora sonrası araştırma yapmak üzere bulunmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde sosyoloji lisans ve yüksek lisans programlarının oluşturulması sürecinde yer alan Çelik ayrıca Kadın Araştırmaları Merkezinin kurulması ve merkeze bağlı yüksek lisans programının açılması süreçlerinde de yer almıştır.

 

Genç işsizliği ile başlayan gençlik sosyoloji çalışmalarına farklı gençlik gruplarını dahil ederek devam etmekte olan Çelik, 2008 yılında Birleşmiş Milletler “Ulusal İnsani Gelişme Raporu: Türkiye’de Gençlik” raporunun yazım sürecinde yer almıştır. Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulunda yer alan Çelik, Dünya Bankası, Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşlarla ve ulusal ve yerel düzeyde farklı paydaşlarla projeler yürütmektedir. Kadın emeği, mevsimlik tarım işçiliği, Romanlar, toplumsal eşitsizlikler ve toplumsal sınıflara yönelik çok sayıda sosyolojik çalışması ve yayınları bulunmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde klasik sosyoloji teorileri, çalışma, gençlik, toplumsal cinsiyet sosyoloji alanlarında dersler vermektedir.