Kumru, A., Kafescioğlu, N., Yağmurlu, B. ve Sayıl, M. Ebeveynlik davranışlarının çocukluk döneminde gösterdiği değişim: Boylamsal bir inceleme. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014 Bursa.

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Kumru, A., Kafescioğlu, N., Yağmurlu, B. ve Sayıl, M. Ebeveynlik davranışlarının çocukluk döneminde gösterdiği değişim: Boylamsal bir inceleme. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014 Bursa.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl