Kumru, A., Yağmurlu, B., Arıkan, G. ve Sayıl, M. Dışsallaştırma davranışlarının erken çocukluktaki belirleyicileri: Ebeveynlik ve duygu düzenleme. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014, Bursa.

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Kumru, A., Yağmurlu, B., Arıkan, G. ve Sayıl, M. Dışsallaştırma davranışlarının erken çocukluktaki belirleyicileri: Ebeveynlik ve duygu düzenleme. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014, Bursa.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl