Kürşad Demirutku

Yrd. Doç. Dr. Kürşad Demirutku, 1974 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1997 yılında lisans derecesini almıştır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında, iş motivasyonu, iş doyumu ve kurumsal bağlılık arasındaki ilişkileri inceleyen teziyle yüksek lisansını 2000 yılında yine ODTÜ’de tamamladıktan sonra aynı üniversitede doktora çalışmasını Sosyal Psikoloji alanında 2007 yılında bitirmiştir. Doktora teziyle başlayan süreçte, beşeri değerlerin ölçümü, değerlerin çocuklara aktarılmasında anababaların rolü, değerler ile çeşitli sosyal sosyal tutum ve davranışlar arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmıştır. Bilimsel değerler, davranış düzenleme, benlik kavramı ve benlik saygısı gibi konu başlıklarında da süregiden araştırmaları bulunmaktadır.

Akademik faaliyetlerini 2000-2007 yıllarında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, 2008-2017 yıllarında Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünde yürütmüştür. Psikoloji içerikli alan derslerinin yanı sıra araştırma yöntemleri, istatistik ve deney tasarımı gibi bilimsel yöntem dersleri de vermiştir. Bu dersler kapsamında çok sayıda öğrenci projesini yönetmiştir. Ulusal öğrenci kongrelerine kabul alan bu öğrenci araştırmaları yine öğrencileri tarafından bildiri olarak sunulmuştur veya ortak yayın olarak bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ek olarak, çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında öğrencilere, rehberlik uzmanlarına, ebeveynlere ve eğitimcilere motivasyon, iletişim becerileri, beşeri değerler, ölçme-değerlendirme gibi başlıklarda profesyonel eğitimler de hazırlamış ve vermiştir.