Kurt, D., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. Ana babaya ve akrana güvenin ergenin olumlu ve anti sosyal davranışlarıyla ilişkisi: Empatinin aracı rolü."Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler bağlamında doğru

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Kurt, D., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. Ana babaya ve akrana güvenin ergenin olumlu ve anti sosyal davranışlarıyla ilişkisi: Empatinin aracı rolü."Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler bağlamında doğrudan ve dolaylı ilişkiler." başlıklı sempozyumda bildiri. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl