LİDERLİK EDEREK PROJELERİ YÖNETMEK

Bu eğitim 23.06.2018 tarihinde başlıyor. Kontenjanlarımız dolmadan hemen online kayıt yaptırabilirsiniz.
Eğitim Süresi: 
24 Saat (3 Hafta) )
Eğitim Günleri: 
Cumartesi, Pazar 09.30-14.30
Kontenjan: 
20
Fiyat: 
1650.00
TL

 

Eğitimin Amacı

Projelerin başarıyla yönetilmesinde, kullanılan metotların uygulanmasındaki başarı kadar etkin iletişim, değişimi yönetebilmek, belirsizliklerle başa çıkabilmek ve en önemlisi de ekibe liderlik edebilmek gibi sosyal yetkinliklere de sahip olunması gereklidir. Bu eğitim proje yönetim bilgi birikimine sahip, uygulanan metodolojilere hakim olan proje yönetimi profesyonellerini bu sosyal yetkinliklerle ve araçlarla tanıştırarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve fark yaratan proje liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Katılımcı Profili

Bu eğitim, Proje Yönetimi konusunda en az 3 yıllık tecrübe sahibi, proje yönetim bilgi alanları ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olan, kişisel gelişime önem veren katılımcılara hitap etmek üzere hazırlanmıştır. 

 

Eğitimin İçeriği

 • Proje ve Program Yönetimine güncel bir bakış: Terminolojiler, hayat döngüleri, Proje Yönetişim çerçevesi
 • Proje Kapsam Yönetimi Dinamikleri: İş kırılım Yapısı, takvim ve kaynak planlaması, çevik ve geleneksel projeler
 • Değişim Yönetimi: Değişim kaçınılmaz ise değişimi yönetebilmeliyiz; ama nasıl?
 • Proje İletişim Yönetimi: Proje organizasyonu, performans raporlama, iletişim planlama, paydaş yönetimi
 • Proje Liderliği: EQ, CQ, takım dinamikleri, çatışma yönetimi, motivasyon, kültürlerarası dinamikler, sanal ekiplerle çalışma
 • Belirsizlik ve Karmaşıklık Yönetimi: Risk yönetimi, bilinmeyenlerin kategorilendirilmesi, belirsizlikte fırsatları kovalama

 

Eğitim Yöntemi

Interaktif uygulmalarla dolu, herbir katılımcıyı düşündürüp harekete geçiren, ekip çalışması içeren, soru-cevaplarla farklı zengin fikirleri çarpıştıran bir formatta gerçekleşmektedir.

 

Eğitim Sonu Kazanımlar

Bu eğitim sonunda Proje Yöneticilerinin aşağıdaki yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir:

 1. Proje Governance (yönetişim) çerçevesini tanıma ve uygulama
 2. Proje kapsam yönetimi çerçevesinde İş Kırılım Yapısını etkin oluşturabilme
 3. Çevik ve geleneksel projeleri tanımlama
 4. Projelerde iletişim yönetimini ve paydaş yönetimini etkin gerçekleştirme
 5. Proje Liderliği seyahatine adım atma, seyahat ajandasını oluşturma
 6. EQ (Emotional Intelligence) ve CQ (Cultural Intelligence) kavramlarını öğrenme ve etkin kullanma
 7. Takım çalışmasının temel aksaklıklarını öğrenme ve üstesinden gelme
 8. Myers-Briggs, SDI Motivasyon araçlarını öğrenme
 9. Çatışma yönetimini, kültür çeşitliliği dinamikleri ile sanal takım çalışma dinamiklerini öğrenme, proje yönetiminde etkin kullanma
 10. Belirsizliklerle başa çıkabilme
 11. Karmaşıklığı yönetebilme, fırsatları görebilme
 12. Riskleri ve değişimi etkin yönetebilme
 13. Program ve Proje Yönetiminde yeni bir bakış açısı kazanma

 

Eğitmen Profili

Mustafa Hafızoğlu, PMP®

1998 yılında Aselsan’da başladığı çalışma hayatında özellikle savunma sanayii ile kar amacı gütmeyen kuruluşlarda kazandığı 19 yıllık Proje ve Program Yönetimi ve eğitmenlik deneyimleri sırasında birçok karmaşık proje içinde yer almış ve büyük ekiplere liderlik etmiştir. Mustafa Hafızoğlu, Project Management Institute (PMI) üyesi olup 2006 yılından beri PMP® sertifikası sahibidir. 2007 yılından itibaren PMI bünyesinde gönüllü olarak birçok projede yer almıştır. PMBOK Kılavuzu 4. ve 5. Baskılarının ve OPM3 Standartlarının geliştirilmesine katkılarda bulunmuş, PMP sınavının Türkçeleştirilmesi projesinin Türkiye ayağını yönetmiş, PMI’ın en son yayınlanan uygulama rehberi kitabı olan Governance of Portfolios, Programs, Projects kitabının yazarları arasında yer almış ve PMI’ın en başarılı proje yarışmalarında hakem (Evaluator) olarak görev almıştır. PMI’ın kısıtlı sayıda gönüllü liderlerini davet ettiği Liderlik Enstitüsünden 2010 yılında mezun olmuştur. Halen PMI Türkiye Chapter’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Mustafa Hafızoğlu, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden almış olup hâlihazırda Uzay ve Savunma Sanayisinde yeralan özel bir firmada Program Direktörü olarak çalışmakta, ODTÜ ve TED Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Proje Yönetimi dersleri vermektedir. Türkiye’nin ilk ve tek özgün Proje Yönetimi kitabı olan Proje Yönetimi Analitik Yaklaşımlar kitabının yazarlarındandır. TÜBİTAK’ın KOBİ Mentor’udur. Uluslararası Proje Yönetimi Kongrelerinde konuşmacı olarak yer almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.