Araştırma Stratejisi

TED Üniversitesi, araştırma ve eğitim birliğinin gerçek üniversitenin temel duruşunu temsil ettiğini benimser; bilgiyi üretme ve yayma, yanında bilgiyi toplama ve aktarma fonksiyonunu, misyonunun ayrılmaz parçası olarak görür.

TED Üniversitesi, öğretim üyelerine uygun araştırma koşullarını sağlamak ve onları teşvik etmek üzere yapı ve süreçlerini geliştirecektir. Konferans katılım desteği 2012 başı itibariyla başlamış, TEDÜ Araştırma fonu 2012-2013 akademik yılında devreye girmiştir. Araştırma faaliyetleri odaklanarak ve öncelikler çerçevesinde daha etkin olarak yürütülecektir.

Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı göreve başlayıncaya kadar araştırma destek faaliyetlerinin organizasyonu Araştırma Komisyonu eliyle (Yrd. Doç. Dr. Derin İnan, Doç. Dr. N.Nergiz Dinçer ve Prof. Dr. Figen Çok ) yürütülecektir. Destek yönergelerine sağ kolondan erişilebilir.