Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programının temel amacı; bireylerin akademik, kariyer, kişisel ve sosyal gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla eğitim kurumları başta olmak üzere, psikolojik danışma ve destek hizmetleri sunan birimlerde çalışacak psikolojik danışma profesyonellerini yetiştirmektir. Bu temel amaca ek olarak, TEDU RPD lisans programı mezunlarının alan uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayabilen, alanında liderlik yapabilen, yansıtıcı ve eleştirel bir düşünce yapısına sahip kaliteli birer psikolojik danışman olmaları hedeflenmektedir.

Bölüm web sitesi için tıklayınız