Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı

Çağımız yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerini ve yeni mesleki deneyimlere açık olmalarını gerekli kılmaktadır. Öte yandan eğitim kurumları giderek çeşitlenmekte ve gelişen ihtiyaçları karşılama yönünde yapılanmaktadır. Bu doğrultuda eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu eğitsel ve yönetsel bilgi birikimine sahip bir lisansüstü eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. TEDÜ "Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı" ile eğitim kurumlarının işletilmesindeki eğitsel ve yönetsel bilgi birikimine sahip lisansüstü eğitimli personel ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir. 

Programın websitesi için tıklayınız