Ekonomi Bölümü

Programımızın amacı, yüksek standartlarda araştırma ve eğitim ortamında, öğrencilerimize güncel ekonomik olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama, analiz etme ve çözüm yollarını geliştirme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca dünyadaki öncü üniversitelerle eş zamanlı olarak, güncel iktisat teorisini takip ederek, iktisat alanındaki gelişmeleri öğrencilerimize sağlayacak bir merkez oluşturmaktır.

"Ekonomi bir doktrin değil, doğru sonuçlara varmaya yardımcı olan bir yöntemdir, bir düşünme tekniğidir." John Maynard Keynes

Ekonomi Nedir?

Ekonomi, sınırlı kaynakları kullanarak sınırsız ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı araştırır. Kaynakların sınırlı oluşu, bu kıt kaynakları en iyi şekilde kullanmak için tüketicilerin, işletmelerin ve hükümetlerin seçim yapmalarını gerektirir. Ekonomi, bireyler ve toplum olarak yaptığımız seçimleri ve bu seçimlerin iktisadi hayatı nasıl şekillendirdiğini inceler.

TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü

TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün misyonu, sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde güncel iktisadi konuların anlaşılması için öğrencilerine modern iktisat teorisinin yanında iktisadın analitik ve nicel yöntemlerini sunmaktır. TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü, uluslararası standartlara uygun eğitim ve araştırma faaliyetleri kurgulayarak, toplumumuzun şu an ve gelecekte karşılaşacağı küresel, ulusal ve yerel iktisadi konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Ekonomi Bölümü’nün eğitim felsefesi öğrenci odaklıdır. İleri bilgisayar teknolojileri, sürekli değerlendirme, projeler, grup çalışmaları ve sunumlarla desteklenen uygulamalara dayalı eğitim yapısı, TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün temel avantajıdır. Küçük sınıflarda eğitim modelini benimseyen bölümümüz, öğrencilerinin akademik, profesyonel ve sosyal yetkinliklerinin gelişimini sürekli olarak desteklemektedir.

Etkileşimli öğrenme yöntemlerini eğitim stratejisiyle birleştirmesi ve bunu yaparken öğrenci katılımına vurgu yapması TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün temel farkıdır. Ekonomi Bölümü, staj yönetmeliği ve farklı sektörlerden istihdam ettiği öğretim üyelerinin katkılarıyla öğrencilerinin çeşitli iş alanları ve imkânları hakkındaki bilgilerini artırmayı hedeflemektedir.

TEDÜ Ekonomi Bölümü öğrencileri mezun olduğunda, şu öğrenim çıktılarını kazanmış olacaktır;

  • İktisadi kavram ve ilkeleri anlama
  • İktisat kuramı ve modelleme yaklaşımlarını anlama
  • Nitel ve nicel verileri düzenleme, kavrama, analiz etme ve değerlendirme
  • Güncel ekonomik konuları sebep- sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirme
  • Mantıklı sonuçlar ortaya koyarak problemi fark etme ve ana fikirden kopmadan bu problemi sadeleştirebilme
  • Gerçek hayatta karşılaşılan problemlere çözümler sunma
  • Problemlere nicel yöntemleri ve hesaplama tekniklerini uygulama
  • Politika konularına eleştirel bir iktisadi düşünce geliştirebilme
  • İktisadın uzmanlaşma alanları hakkında bilgi sahibi olma
  • Analitik ve özgür düşünme

Ekonomi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

TEDÜ Ekonomi Bölümü mezunları, aldıkları kaliteli eğitim, birçok alanda seçebilecekleri dersler ve sunulan akademik araştırma olanakları sayesinde uluslararası düzeyde akademik yetkinlik kazanmaktadırlar ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarında tercih edilmektedirler. Mezunlarımız, akademik bilginin yanı sıra, edindikleri sunum ve raporlama yetkinliklerini, staj tecrübelerini, sosyal ve profesyonel becerilerini kullanarak özel sektör, kamu sektörü ve uluslararası kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

Ekonomi Bölümü’nde öğrencilerimizin proje, rapor ve ödev hazırlamalarında yardımcı olmak amacıyla karar analizi, istatiksel analiz, risk yönetimi ve proje yönetimi ile ilgili yazılımların bulunduğu bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölüm web sitesi için tıklayınız