Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Programımızın amacı; öğrenci merkezli eğitim anlayışı sayesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, alanında yetkin, çağın gerektirdiği güncel bilgi ve donanıma, iş birliği oluşturabilme yeteneğine ve geniş vizyona sahip mezunlar yetiştirmektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Nedir?

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin temelini sağlayan en önemli mühendislik dallarından biri olan elektrik-elektronik mühendisliği, genel olarak, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, bakımı, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili konuları kapsayan bir mühendislik dalı olup; iletişim, enerji, savunma sanayii, sağlık sektörü gibi birçok alanda çözümler ve ürünler sunmaktadır. Dolayısıyla, enerjinin kullanıldığı her yerde elektrik-elektronik mühendisliğinin bir çalışmasına rastlamaktayız. Birçok farklı bölümle disiplinlerarası ortak bir platform oluşturabilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü sadece teknik değil, sosyal ve ekonomik kalkınma ve gelişmenin de bir parçası konumundadır; sürekli gelişen, değişen özelliği nedeniyle kendisini devamlı yenileyen ve güncel tutan mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Sadece var olan bilgi ve teknolojiyi kullanan değil, kendi kendine düşünen ve üreten, dünyadaki teknolojik ilerlemelere ayak uyduran bir toplum olabilmemizde elektrik-elektronik mühendislerine ve araştırmacılarına büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir.  

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve elektronik mühendisliği, çağımızın en hızlı gelişen mühendislik alanlarından biri olarak, enerji dağıtımından başlayıp, güncel iletişim ve bilişim teknolojilerine kadar uzanmaktadır. TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde de mühendisliğin bu dalında uluslararası düzeyde öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz, bir yandan mesleklerini başarılı biçimde yürütmelerini sağlayacak eğitimi alırken, diğer yandan da kendi hedefleri ve seçimleri çizgisinde meslek dışı alanlarda aldıkları eğitimle kendilerini geliştirmektedir. 

Bölümümüzün hedefi, yeni öğrenme-öğretme tekniklerinin benimsendiği ve modern dünyaya uyumlu, yenilikçi ve diğer disiplinlerle ortak iş birliği içerisinde, “öğrenci merkezli” ve öğrenci-öğretim üyesi arasındaki etkileşimin üst düzeyde olmasının esas alındığı bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı uygulamaktır.

Bölümümüzde öğrencilerin mesleklerine ilişkin eğitim konularıyla ve kişisel eğilimleriyle daha yakından ilgilenilmekte ve iş yaşamında başarılı bireyler olmaları yönünde özel çaba sarf edilmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dersleri

Birçok üniversiteden farklı olarak, her öğrencinin almak durumunda olduğu “alan dışı seçmeli dersler” sayesinde, öğrencilerin ilgi alanlarına giren başka disiplinlerde de kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekleri esnek bir ders programı ile hem kuvvetli bir mesleki altyapı oluşturmak hem de diğer bölümlerle sıkı bir iş birliği içerisinde olmak temel hedeflerimiz arasındadır. Bölümümüz, dinamik öğretim üyesi kadrosuyla çok yönlü ve geniş ufka sahip elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri; 

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplininin gerektirdiği temel kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olurlar.
  • Meslek yaşamlarındaki başarılarına yönelik olarak bilişim teknolojilerinden yararlanır, takım içinde görev alır, disiplinlerarası çalışmalar yapar, iş ortamını tanır, temel proje yönetim kavramlarını öğrenir ve sunuş becerilerini geliştirirler.
  • Kritik düşünme ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip, iş birliği halinde çalışabilen, profesyonel davranış ve etik kurallarını öğrenen ve uygulayan, yeni ortaya çıkan durumlara ve yaklaşımlara uyum sağlayabilen, iletişim gücü kuvvetli ve geniş vizyona sahip mühendisler olarak mezun olurlar.
  • Mezunlarımız yüksek etkili araştırmalar yürüterek bilgi üretebilir, uygulayabilir ve yayabilir becerilerini kazanırlar.

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, derslerin uygulamalarında, proje ve araştırmalarda kullanılmak üzere en son teknolojiyle donatılmış Temel Elektrik-Elektronik Laboratuvarı, Kontrol ve Güç Laboratuvarı, Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarları bulunmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar?

Öğrenciler, bölümümüzden mezun olduktan sonra, teknolojinin bu hızla gelişen dalında kendilerini sürekli yenileyebilecek, farklı iş ortamlarında ve farklı görevlerde başarılı olmalarını sağlayacak becerilere sahip olurlar. Elektrik-elektronik teknolojisi, hem endüstrinin hem sosyal yaşantımızın vazgeçilmez bir unsurudur ve uygulama alanları her geçen gün çoğalmaktadır. Bu nedenle, elektrik-elektronik mühendislerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmakta ve en çok tercih edilen mesleklerden biri olma özelliğini korumaktadır. 

TEDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı mezunları; haberleşme sistemleri, savunma sanayi, güç ve enerji sistemleri, kontrol ve otomasyon, her türlü elektronik ve sayısal sistemlerin geliştirilmesi konularında faaliyet gösteren kamu veya yurt içi / yurt dışı özel kuruluşlarda araştırmacı, danışman ve yönetici olarak çalışma şansına sahiptirler. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlarımıza ise yurt içinde veya yurt dışı üniversitelerinde eğitim imkânı sunulmaktadır.

Bölüm web sitesi için tıklayınız