Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

TEDÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, uluslararası standartta yenilikçi, araştırma temelli ve karşılıklı etkileşime dayalı bir eğitim vererek, ulusal ve uluslararası ölçekte tasarımcılarla rekabet edebilecek, yaratıcı ve girişimci, etik ve sürdürülebilirlik konularına duyarlı, toplumsal ve çevresel farkındalığa sahip tasarımcılar yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bölümümüz, öğrencilerin ağırlıklı ve araştırma odaklı bir süreci deneyimlediği özgür ve özgün bir araştırma ve öğrenme ortamı sunmaktadır.

TED Üniversitesinin mevcut eğitim felsefesi ve uygulaması çerçevesinde, üniversite yerleştirme sınavlarında, Mimarlık Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerine ortak öğrenci alınacaktır. Birinci yılda, her iki bölüm ortak program yürütecek ve öğrenciler birinci yılın sonunda, o yıl geçirdiği süreç ve edindiği deneyim üzerinden tercih yapabilecek ve kendi belirleyeceği programa (mimarlık veya endüstri ürünleri tasarımı) kayıt yaptıracaklardır.