YENİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ (EK KONTENJAN) KAYIT KILAVUZU

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

TED Üniversitesine ve Üniversite yaşamına hoş geldiniz. Başarınızdan dolayı sizi gönülden kutluyor; Üniversite yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum.          

 

TED Üniversitesi olarak öğrenci merkezli bir eğitim felsefesi benimsenmiş ve eğitim-öğretimin her aşaması bu felsefeye uygun olarak planlanmıştır. Liberal eğitim anlayışımız sizlere ana dal eğitimizin yanı sıra ek dal, yan dal ve çift ana dal programlarını izleme ve kendinizi farklı alanlarda geliştirme, bilgi ve deneyim kazanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, lisans programlarımızın ilk yılı ortak çekirdek derslerinden oluşmakta; bu derslerle sizlerin farklı disiplinlerden arkadaşlarınız ile kaynaşmanızı sağlamanın yanı sıra yeniliğe açık olma, girişimcilik, kritik düşünme, yaratıcılık, medya ve teknoloji okuryazarlığı gibi öğrenme, iletişim ve yaşam becerilerinizi geliştirmeye destek olmayı hedeflemekteyiz.

 

Üniversitemizdeki önemli diğer ayrıcalık, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için diploma programı (meslek) seçiminin ikinci sınıfın başında yapılıyor olmasıdır. Bu uygulama, öğrencilere birinci sınıfta alacakları dersler kapsamında meslek eğilimlerini belirlemeleri ve seçimlerini yapabilmeleri için olanak ve süre tanımaktadır.

 

TED Üniversitesindeki eğitimizi boyunca sizlere kişisel gelişiminize katkıda bulunacak pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Kendinizi geliştirmek, farklı özelliklerinizi keşfetmek için Üniversitemizde düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal, düşünsel ve spor etkinliklere katılabilir, öğrenci topluluklarında aktif rol alabilirsiniz.

 

Eğitiminizin ilk günlerinde sizlere Üniversite yaşamınızda kolaylıklar sağlamak ve Üniversitenizin olanaklarını tanıtmak amacıyla 13-15 Eylül 2017 tarihlerinde “Oryantasyon” programı düzenlenecektir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfamızda sizlere duyurulacaktır. 

 

Sevgili öğrenciler, TED ailesine hoş geldiniz.

 

Sizlere Üniversitenizde başarılı ve mutlu bir eğitim yaşamı diliyorum.

 

Prof. Dr. Belgin Ayvaşık

 

Rektör Vekili 

 

Üniversiteye kayıt işlemleri ile ilgili sorabileceğiniz sorular ve yanıtları aşağıda yer almaktadır.

          

ÜNİVERSİTEYE KAYIT, YURTLARA KAYIT VE İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN TARİHLER NELERDİR?

 

13-14 Eylül 2017

Ek kontenjandan yerleştirilen öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlarının ve veri girişlerinin yapılması

13-17 Eylül  2017

Yurt kayıtları

15 Eylül 2017

İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE)

* Lisans programlarına yeni yerleştirilen uluslararası öğrenciler

* Ek kontenjandan yerleştirilen öğrenciler

13-15 Eylül 2017

Ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon Programı

18 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

19 Eylül 2017

İngilizce Yeterlik Sınavının ilanı (EPE)

 

25-29 Eylül 2017

Ders kayıtları ve danışman onayları (İngilizce Dil Okulundan muaf olan öğrenciler)

 

Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler öğrenim ücretini ödedikten sonra 13-14 Eylül 2017 tarihleri arasında TED Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne  gelerek ve aşağıda belirtilen kayıt belgelerini sunarak kayıt işlemini yaptırabilir. Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları üniversiteden  ilişiklerini kestirmeden kayıt işlemi yapılmayacaktır

  1. ÖSYS sonuç belgesi
  2. Öğrenim ücreti makbuzu (2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücretlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız) 
  3. Lise diplomasının/ yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (belgenin aslı kayıt sırasında teslim edilecek, fotokopisi aşağıda belirtildiği şekilde öğrenci portaline yüklenecektir)
  4. 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  5. 1997 doğumlu ve daha büyük erkek adaylar için Askerlik Tecil Belgesi, Askerlik görevini yapmış olanlar için Terhis Belgesi (belgenin aslı kayıt sırasında teslim edilecek, fotokopisi
  6. Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu (doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)
  7. 3 adet fotoğraf

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMIZI NE ZAMAN VE NEREDEN ALABİLİRİZ?

 

Üniversitede kayıt  işlemini tamamlayan öğrencilerin TEDÜ kimlik kartlarının teslimi ile ilgili bilgilendirme Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. TEDÜ kimlik kartınızı, şahsen başvuru ile nüfus cüzdanı veya pasaport veya ehliyet sunarak imza karşılığı alabilirsiniz. (sunulan belgenin bir adet fotokopisi gerekmektedir)

 

HANGİ ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAYDINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRICA DERS KAYITLARI YAPACAKTIR?

 

İngilizce Dil Okulundan muaf olarak doğrudan birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler ayrıca bu kılavuzun başında “Önemli Tarihler” başlığı altında belirtilen tarihlerde otomatik olarak programlarına yüklenmiş olan dersleri kontrol edecektir.

 

Ders kayıtları ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

 

 

LİSANS PROGRAMINDA BAZI DERSLERDEN MUAF OLABİLİR MİYİZ?

 

Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenim görmüş öğrencilerden İngilizce Dil Okulundan muafiyet kazananlar, ders kayıtları sırasında ilgili fakülteye başvurmaları halinde, önceki yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulunun onaylaması durumunda muaf olabilirler.

 

İNGİLİZCE DİL OKULUNDAN MUAF OLABİLİR MİYİZ? İNGİLİZCE DİL OKULUNDA SEVİYEMİZ NASIL BELİRLENECEKTİR?

 

TED Üniversitesi’nde eğitim öğretim dili İngilizce olduğundan tüm öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi gerekir. Öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, İngilizce Dil Okulu (ELS) tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) ile belirlenmektedir. Ayrıca Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası İngilizce yeterlik sınav (TOEFL, IELTS ve benzeri) sonuçları da kabul edilmektedir. Bu sınavların eşdeğerliklerine ait bilgiler için tıklayınız.

 

Üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra İngilizce Dil Okulu Müdürlüğüne giderek  İngilizce Yeterlik Sınavına ilişkin tercihlerini belirtmeleri gerekmektedir. Tercihlerinizi belirtmeden önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) 15 Eylül 2017 Cuma  günü yapılacaktır. Sınav saati ve salonları konusunda bilgi İngilizce Dil Okulu (ELS) web sayfasında ilan edilecektir. Sınav saatinden yarım saat önce sınav salonunda hazır bulunmanız gerekmektedir.

 

İngilizce Yeterlik Sınavına (EPE) girişte Nüfus Cüzdanı veya Pasaport ile birlikte kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci belgesinin sunulması zorunludur.

 

Sınavın amacı, öğrencinin İngilizce bilgisinin lisans programında dersleri izlemek için yeterli olup olmadığını ölçmektir. İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa kayıt yaptırmak zorundadır. Sınavda başarılı olursanız (birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanırsanız) vazgeçemezsiniz ve İngilizce Dil Okuluna devam edemezsiniz.

 

İngilizce yeterlik sınavında yeterli puanı alamayan (birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanamayan) öğrenciler, sınavda aldıkları puana göre İngilizce Dil Okulunda düzeylerine göre uygun sınıflara yerleştirilecektir.

 

Uluslararası Sınavlar: Uluslararası geçerliği olan belgeler de İngilizce Yeterlik Sınavı yerine kabul edilmektedir. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen sınavların eşdeğerliklerine ait bilgiler için tıklayınız.

 

Sunduğunuz belgelerin doğruluğu araştırılacaktır. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren öğrenciler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 

DAHA ÖNCE TED ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİYDİM, İNGİLİZCE DİL OKULUNA İLİŞKİN KOŞULLAR NELERDİR?

 

  • TED Üniversitesinde 2015-2016 ve/veya 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında İngilizce Dil Okuluna devam ederek başarılı olan,  birinci veya yukarı sınıflarda öğrenci olan ve 2017 yılında TED Üniversitesini yeniden kazanan öğrenciler İngilizce Dil Okulundan muaf olurlar.

 

  • TED Üniversitesinde İngilizce Dil Okulunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ayrılan ve 2017 yılında TED Üniversitesini yeniden kazanan öğrenciler İngilizce Dil Okuluna devam edebilir.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI NEREDE YAPILACAKTIR?

 

İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) Üniversitenin değişik binalarında yapılacak ve sınava girecek öğrencilerin isimleri ve sınav yerleri için tıklayınız.

 

ÜNİVERSİTENİN YURT OLANAKLARI NEDİR?

 

Öğrenci yurtları, yurtlara başvuru ve yurt kayıtlarına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

 

ÜNİVERSİTENİN BURS OLANAKLARI NEDİR?

 

Burs ve yardım olanakları ile burs başvurularına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

 

TEDÜ YENİ ÖĞRENCİLERİ  İÇİN ANKET

Anket soruları için tıklayınız.

Anket sorularına verdiğiniz yanıtlar bizim için önemli olup sonuçları değerlendirilecek ve etkinliklerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

 

TEDÜ YENİ ÖĞRENCİLERİ  İÇİN ORYANTASYON 

Oryantasyon Programı için tıklayınız .

 

Date: 
Cuma, 8 Eylül, 2017 - 14:00