Yükseköğretim Kurumlarında Ar-Ge: Yeni Destekler, Eğilimler, Beklentiler

Tarih: 
Perşembe, 14 Kasım 2013
Başlangıç zamanı: 
15:00

Prof. Dr. İrem Dikmen Toker
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Araştırmalar Koordinatörü ve Rektör Danışmanı
Tarih: 14 Kasım 2013
Saat: 15:00
Yer: TEDÜ 116 numaralı oda

Seminerde, yükseköğretim sektöründe araştırma-geliştirme faaliyetlerini yönlendiren kuvvetlerden, beklentilerden ve güncel eğilimlerden bahsedilerek, ulusal ve uluslararası destek programları bu çerçevede tartışılacaktır. Yükseköğretim kurumlarında araştırma faaliyetlerinin
koordinasyonu ve yönlendirilmesi için kullanılan mekanizmalar ve yapılar, ODTÜ'deki örnek uygulamalar tanıtılarak irdelenecektir.
Prof. Dr. İrem Dikmen Toker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 1994 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aynı bölümden “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” alanında almış, doktora çalışmaları sırasında İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Uzmanlık alanları inşaat projelerinde risk yönetimi ve bilgi yönetimidir. Özellikle, proje yönetim süreçlerini desteklemek üzere bilgi-tabanlı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi alanında çalışmaktadır. Dr. Dikmen Toker’in 40’dan fazla uluslararası makalesi, 6 adet uluslararası kitaplarda yayınlanmış bölümü ve 70’den fazla ulusal ve uluslararası bildirisi bulunmaktadır. 3’ü ulusal (TÜBİTAK, TÜBA ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) , 2’si uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen 5 adet araştırma-geliştirme projesinde yürütücülük yapmıştır. 2008 yılı TÜBA-GEBİP ödülü sahibidir.

Kamu kurumları ve inşaat şirketlerine özellikle, planlama, risk analizi, talep yönetimi ve hukuksal anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. 2008 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Araştırmalar Koordinatörü ve Rektör Danışmanı olarak görev yapmakta ve üniversitedeki araştırma süreçlerini yönetmektedir. Dr. Dikmen Toker, 10. Kalkınma Planı’nın hazırlıkları aşamasında İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu’nda raportör olarak görev yapmıştır.