TEDÜ Mütevelli Heyet Toplantısı

TEDU Mütevelli Heyet Toplantısı

TED Üniversitesi 28 inci Mütevelli Heyet Toplantısı, 4 Ekim 2013 Cuma günü İstanbul‘da, Denizbank Genel Müdürlüğü’nde Sayın Hakan ATEŞ ’in ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

Toplantıya katılan Üyeler;

S. Selçuk Pehlivanoğlu

M. Ertuğrul Dokuzoğlu

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Sunullah Salırlı

Av. Ahmet Z. Çörtoğlu

Ahmet Aslan

Fırat Çeçen

Prof. Dr. Yakut Akyön Yılmaz

Dr. Erman Ilıcak

Ergun Özen

Filiz Köksal (Akın)

Hakan Ateş

Prof. Dr. Öktem Vardar