TEDÜ Öğretme-Öğrenme Merkezi kuruyor

Derslerin, aktif-etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğrenmeye uygun şekle çevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesi için öğretim üyelerine ve öğrencilere destek olmak üzere “Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning, CTL)” kuruluyor.

Merkez’de görev alacak elemanların hem pedagojik kılavuz, hem öğretim-bilişim teknolojileri uzmanı olarak hizmet sunması planlandı. Bu amaçla, Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yüksek lisans çalışmasını tamamlamış elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.