TEDÜ’nün farkı: Geniş bir burs portföyü

TED Üniversitesi Eylül 2012’den itibaren çok zengin burs seçenekleri ile öğrencilerine destek verecek. Üniversiteye girişte sağlanan burslar, %100 ve %50 giriş bursu, uluslararası bakalorya bursu, kardeş bursu ; öğretim sırasında sağlanan burslar ise, başarı bursu, ihtiyaç bursu ve çalışma bursu olarak öngörülmüştür.

Giriş bursları, İngilizce Hazırlık Programında bir yıl, fakültelerdeki lisans eğitimi için dört yıldır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemeyecek.