Terör Mesajı

Terör Mesajı

 

Çağdaş yaşamı halkımıza layık görmeyen, çağ dışı bir zihniyetin saldırısına uğradık yine. Masum insanları kaybettik, ülkelerinde güven içinde yaşama haklarını kullanan yurttaşlarımızı kaybettik, bizimle ülkemizin güzelliklerini paylaşmak isteyen konuklarımızı  kaybettik. Gene üzüldük, gene yıkıldık; ama yılmamanın önemini bir kez daha hatırladık, bu  vahşetlerin tekrarlanmaması için daha çok düşünmemiz, daha çok çalışmamız gerektiğini anladık.

Medeniyet ürkütüyor bu cahil kafaları. Temel haklarımıza, ilkelerimize, bildikleri ve becerebildikleri tek yöntemle karşı çıkıyorlar: insanın yüceliğine, insan hayatının paha biçilmez değerine silahlarıyla, bombalarıyla saldırıyorlar.  Çünkü düşünemiyorlar bu beyinler, çünkü  eğitimsiz bu insanlar, sorgulayamıyorlar, anlamıyorlar medeniyeti. Cehalete kaybetmişler onlar.

Bu acıları yeniden tatmayalım, barış içinde ve çağdaş değerlerle yaşayalım, bizden sonraki nesillere de böyle bir dünya bırakalım diye cehaletle mücadele etmeliyiz. Eğitmeliyiz insanımızı, çocuğumuzu, gencimizi. Düşünmeyi, öğrenmeyi öğretmeliyiz onlara. Bilimi, edebiyatı ve sanatı sevdirtmeliyiz. Eğitim için verecekleri her emeğin  yaşamlarını zenginleştirdiğini, anlamlı kıldığını hissettirmeliyiz.  İnsanın ve yaşamın değerinin tartışılmaz niteliğini anlatmalıyız. Değişik fikirlerin zenginlik olduğunu, farklılıklarımıza rağmen birlikte huzur içinde yaşayabileceğimizi göstermeliyiz . Tüm bunları sağlayacak deneyime çağdaş eğitim diyoruz biz ve günümüzde her zamankinden daha fazla önem taşıdığının bilinciyle, artan bir kararlılıkla devam ediyoruz misyonumuza.

Halkımızın ve insanlığın yasını paylaşmaya çalışıyoruz. Sevdiklerini kaybedenlerin acılarını azaltmadığını  biliyoruz bütün bu iyi niyetlerin.  Bayrakları yarıya indirmek, konuşmalar yapmak, yazılar yazmak dindirmeyecek gözyaşlarını; ama elden fazlası gelmiyor, onun için çaresizlik hissediyoruz, isyan ediyoruz. Çözüm arıyoruz ve bulacağımızı biliyoruz; çünkü tarihin hiçbir döneminde cehalet bilime karşı kazanmadı.

Başımız sağ olsun.

murat tarimcilar imza

Prof. Dr. M. Murat Tarımcılar

Rektör

 

Cuma, 1 Temmuz, 2016 (Tüm gün)