TÜSİAD heyeti Ankara’da YÖK Başkanı Çetinsaya’yı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti ziyareti
TÜSİAD heyeti ziyareti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner başkanlığındaki heyet, 13 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’yı ziyaret etti.     

Ziyaret kapsamında heyet, Yükseköğretimin yeniden yapılandırılması konusunda görüş ve önerilerini YÖK Başkanı Çetinsaya’ya sundu.   

Üniversitelerin anayasayla özerkliklerinin güvence altına alınması, eğitim, verimlilik, kalite, iş gücü piyasalarında vasıf uyumsuzluğunun giderilmesi ve Türkiye'nin rekabetçi gücünün artırılması konularının ele alındığı görüşmede üniversitelerimizin daha bağımsız, özerk ve esnek yeni bir yapıya kavuşturulmasının önemli vurgulandı. YÖK'ün bağımsız tüm üniversitelerle hükümet arasındaki eşgüdümü sağlayan bir yapıya dönüşmesi beklentisi dile getirildi.   

TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner’in yanısıra, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Enver Yücel, TÜSİAD tarafından Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı’na (EUA/IEP) hazırlatılan “Türkiye’de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar” raporunun hazırlanmasında koordinasyon desteği veren öğretim üyeleri TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Emel yer aldı.