İdari Personel

Yazı İşleri Sorumlusu
Mali İşler Müdürlüğü
Mali İşler Uzmanı
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Uzmanı
Yurtlar Müdürlüğü
Yurt Müdür Yardımcısı
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Uzmanı
İdari İşler Müdürlüğü
Şoför
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
Teknik Destek Uzmanı
Rektör Yardımcısı Sekreteri
İdari İşler Müdürlüğü
Teknisyen

Sayfalar