Komisyonlar

(Alfabetik sırada)

Daimi Komisyonlar

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
 • Burs Komisyonu
 • ELS Yürütme Kurulu
 • Engelli Öğrenciler Komisyonu
 • Etik Komisyonu
 • İnsan Araştırmaları Etik Kurulu
 • Kütüphane Komisyonu
 • Öğrenci Toplulukları Komisyonu
 • Stratejik Plan Komisyonu
 • Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Akademik Danışma Kurulu
 • TEDÜ Programlar ve Eğitim Komisyonu
 • Uluslararası Programlar Komisyonu
 • Web Yabancı Dil Komisyonu
 • Yükseköğretim Kalite Komisyonu

Komisyon üyelerinin listesine PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.