Lisans Eğitimi

Köklü bir eğitim kültüründen gelen TED camiasının temsilcisi TED Üniversitesi Türkiye’de en iyi eğitim veren üniversite olma iddiasındadır.

TED Üniversitesi

 • “öğrenci merkezli” eğitim anlayışı
  (Öğrenci merkezli eğitimde öğrenme işini bizzat öğrenci yapar. Sınıfta odak noktası öğretmen değil, öğrencidir. Beceri öğretimi esastır. Öğrencilere düşünme, analiz etme, problem çözme ve değerlendirme yapmalarını sağlayacak beceriler öğretilir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışında öğrenciler sürekli öğrenmelerini değerlendirmeye yönlendirilirler. Ayrıca bu anlayıştaki bir eğitim öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yapmalarına ve öğrenme sürecinin kontrolünü kendi ellerine almalarına olanak tanır.)

 • yeni öğrenme-öğretme teknikleri
  (Öğretmenin daha hakim olduğu geleneksel öğretme teknikleri yerine daha çok öğrenciyi derse katmayı hedefleyen ders verme yöntemleri kullanılır. İkili çalışmalar, projeler yürütmeyi hedefleyen grup çalışmaları ve öğrencinin aktif kılınacağı yöntemlere ağırlık verilir.)

 • liberal yaklaşımlı bir eğitim anlayışı 
  (Öğrencilerin karmaşıklık, çeşitlilik ve değişim ile başa çıkmalarını sağlayan ve öğrenmeye hazırlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım öğrenen bireye, geniş bir bilimsel, kültürel ve toplumsal bilginin yanısıra, belirli bir alanda derinlemesine çalışma olanağı verir. Liberal eğitim öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını geliştirdiği gibi iletişim, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, bilgi ve becerilerini gerçek hayat problemlerinde uygulamak için gerekli yeteneğe sahip olmalarına, entelektüel ve pratik anlamda da güçlü olmalarına destek olur.)

 • bütünleyici eğitim felsefesi 
  (Öğrencilerin kazandıkları türlü becerileri, değişik kaynaklardan ve deneyimlerden edindikleri bilgileri bir sentez halinde bir araya getirmelerini, becerilerini ve çeşitli teknikleri uygulamaya koymalarını, çeşitli ve hatta zıt görüşleri anlayıp kullanabilmelerini, meseleleri ve görüşleri ilgili bağlamlarında anlamalarını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım hem öğrencilerin belirli bir alanın kendi içinde, farklı alanlar arasında, müfredat içerisinde veya çeşitli müfredatlar arasında bağlantılar kurmalarını hem de teori ile pratik arasındaki farklılıkları anlamalarını sağlar.)

 • lisans eğitiminde araştırma temelli yaklaşımları
  (Daha iyi öğrenmeyi sağlayabilmek için araştırmaya teşvik eden bir yaklaşımla öğrencilerimiz daha donanımlı bir şekilde yetişirler.)

ile diğer üniversitelerden farklıdır.

Öğrenim çıktıları doğrultusunda

 • doğru öğretim programı ile,
 • uygun öğrenme-öğretme stratejileriyle
 • uygun değerlendirme mekanizmalarıyla

 

Eğitimi destekleyici, süreci vurgulayıcı

 • eğitim seminerleri
 • öğrenen topluluklar
 • disiplinlerarası çalışmalar
 • bitirme projeleri
 • dosya düzenlemeleri
 

ile TED Üniversitesi eğitimde olması gereken bütünlüğü benimsemiş ve sahiplenmiştir. Bu felsefesi ile derin öğrenmeyi hedefleyen özenli bir eğitim sunar.