Makine Mühendisliği Bölümü

TED Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün açılması Yükseköğretim Kurulunun 20 Şubat 2013 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Kontenjan açılması ve öğrenci kabulü 2014-2015 akademik yılında olacaktır. 2014-2015 akademik yılından itibaren öğrenci kabulüne başlanmış ve 2013-2014 yılında mühendislik programlarına giren öğrenciler, TED Üniversitesi’nde birinci yıl öğretim programının ortak olması sayesinde, 2014 Güz yarıyılında tercihlerini Makine Mühendisliği olarak yapabilmişlerdir.

Makine Mühendisliği Nedir?

Makine mühendisliği günlük yaşamımızı kolaylaştıran sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve testlerinden sorumlu olan bir meslektir. Otomotivden uzay ve havacılığa; evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak aletlerinden enerji sistemlerine ve robotlara kadar geniş yelpazedeki konular makine mühendisliğinin alanına girmektedir. Teknolojideki gelişmeleri sürekli izleyip içselleştirme durumunda olan bu meslek, geleneksel makine mühendisliği konularının yanında elektronik, robotik, bilgisayar ve yeni malzeme teknolojilerini de mesleğin bir parçası yapmıştır.

TED Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Bir makine mühendisi, ürünü tasarlarken artık onun toplum üzerindeki etkilerini, hukuki, çevresel, estetik açıdan bilmek durumundadır. Ürünlerin piyasadaki rekabet gücü, artık daha fazla ürünün kendi üstün özellikleri yanında onun ne kadar iyi tanıtımının yapıldığı ile ilişkili hale gelmiştir. İyi bir makine mühendisinin sahip olması gereken temel mühendislik yetenekleri ve bilgileri yanında, mezunlarımızın erkin eğitimin sağladığı ek özelliklerle donatılmış olması onları günümüz iş piyasasında daha fazla aranır hale getirecektir. Öğrencilerimizin diğer bölümlerden seçmeli dersler alması (Örneğin; Ekonomi Bölümü veya İşletme Bölümü) danışmanları tarafından desteklenmektedir. Bunun yanında, derslerde, mühendislik problemlerinde mühendislik dışı unsurları da bir araya getiren örnekler üzerinde de çalışılmaktadır.

TED Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, lisans eğitiminde aktif öğrenme, uygulamalı öğretim, deneysel yaklaşımlar ve öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimsemiştir. Ürün tasarımı eğitim programının dikey bir parçası halindedir. İkinci sınıftan başlayarak son sınıf tasarım dersine kadar tüm derslerde tasarım öğeleri söz konusudur. Hem deneysel hem de tasarım içeriğinin önümüzdeki süreçte daha da arıtılması ile program analiz yapan geleneksel makine mühendisliği yerine daha çok sentez yapabilen, yaratıcı ürünler ortaya çıkarabilen ve makine mühendisliğinin her alanında yaratıcı çözümler geliştirebilen mühendis adaylarını yetiştiren bir hale gelecektir.

TEDÜ Makine Mühendisliği Programı yenilikçi yönleriyle;

  • Mühendis olarak görev almaya hazır veya mühendislik lisansüstü programlarına devam edebilecek birikime sahip;
  • Derslerde tamamen İngilizce eğitim ile hem anadilini hem de bir yabancı dili kendi yaşamında başarı ile uygulayabilen;
  • Makine mühendisliğinin temel kavram ve ilkelerini özümsemiş, değişik uygulamaları kendi başına öğrenebilen, inceleyebilen ve eleştirel olarak değerlendirebilen;
  • Takım çalışmasına açık, girişimci, sözlü yazılı olarak etkin iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü ve kültürlü;
  • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında, küresel ortamda rekabet için bilgisini ve becerilerini sürekli yenileme yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bölüm web sitesi için tıklayınız