Mimarlık Bölümü

Çok yönlü bir disiplin olan mimarlık, bilim, sanat ve teknoloji ile yakın ilişki içinde, yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi ile ilgilidir.

Mimarlık Nedir?

İlgili konularda gerekli bilgi birikimini sağlayan Mimarlık Bölümü yapılı çevre bilincini geliştirmeyi ve öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ifade edebilecek yetkinliğe sahip mimarlar olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bölümümüz, disiplinler arası çalışmalarla ve bölümler arası etkileşimli eğitim ortamı ile desteklenen, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı ve beraber üretildiği, özgün bir eğitim süreci sunmaktadır.

TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü

TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü çok yönlü düşünme, üretebilme ve tasarım yapma becerilerine sahip, mesleki, toplumsal konular ve teknolojik gelişmelere duyarlı, nitelikli mimarlar yetiştirmektedir. Mimarlık Bölümü, stüdyo derslerini merkeze alan, birebir ve yaparak öğrenme pratiğiyle disiplinlerarası bilgi ve deneyim alışverişine açık bir akademik eğitim ortamı sunmaktadır.

Mimarlık eğitimi, disiplinlerarası özü, stüdyo ve jüri gibi ders ve değerlendirme yöntemlerinde çeşitliliği, yüz yüze iletişimi içeren eğitim metotları ve bireysel sunumu ön plana çıkarmasıyla erkin eğitim modelinin esasıyla örtüşür. TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğrenciler, temel mesleki bilgi ve becerileri kapsayan derslerin ötesinde, diğer bölüm ve fakültelerin bilgi birikimlerinden ve fiziksel olanaklarından faydalanabildikleri ortak dersler almakta ve ek dal programlarına katılabilmektedir. Bölüm dersleri geniş bir yelpazede çeşitlenirken, öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimler, derslere paralel olarak düzenlenen seminer, konferans ve saha çalışmaları ile desteklenir.   

Erkin eğitim veren bir üniversite bünyesinde yer alan TEDÜ Mimarlık Bölümü, genelde teknik üniversiteler içinde yer alan diğer mimarlık bölümlerinden akademik üst çerçeve ve vizyon açısından ayrışmaktadır. Mimarlık alanının sınırları içinde kalmayan, farklı deneyim ve bilgi alanları ile yoğun bir şekilde temas edilmesine açık dinamik bir ortamı sunması, bölüme ayrıcalıklı bir konum ve büyük akademik avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte, öğrencinin çalışmalarını kesintisiz olarak yürütebilmesi amacıyla 7/24 kullanabileceği kendine ait bir stüdyo ortamı ve çalışma masasının bulunması, stüdyo derslerini merkeze alan eğitim yaklaşımını desteklemekte ve bu anlamda birçok üniversitedeki mimarlık bölümlerinden ayrışmaktadır.

TEDÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri;

  • Araştırmacı, analitik, eleştirel ve esnek düşünme yetisi edinirler.
  • Yaratıcı çözümler geliştirmeyi, bilgi üretebilmeyi ve dönüştürebilmeyi öğrenirler.
  • Mimarlık kültürünün farklı konularında bilgi sahibi olurlar.
  • Farklı ölçeklerde mimari tasarım projelerinde yetkinlik kazanırlar.
  • Bireysel ve grup olarak sunum yapma deneyimine ve temsil tekniklerini kullanma becerisine sahip olurlar.
  • Meslek etiğine duyarlı, toplumsal ve kültürel bağlam konusunda bilinçli bireyler olurlar.
  • Sürdürülebilir çevreler için disipliner bir kavrayışa sahip olurlar ve yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi süreçleri için yeni ve yaratıcı metotları takip ederler.

Mimarlık İş İmkanları

TED Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı mezunları, tasarım ve kuramı, yapı elemanları tasarımı, malzeme bilgisi, mimarlık tarihi, bilgi teknolojileri, kentsel tasarım, medya ve tasarım gibi alanlarda bilgi ve beceri kazanarak serbest mimarlık ofislerinde, kamu kurumlarında; inşaat, yapı ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren firmalarda profesyonel olarak mimarlık pratiğini gerçekleştirebilmektedirler. Bununla beraber, TED Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı mezunları, lisansüstü eğitimlerine devam ederek mimarlık disiplini içinde araştırmacı, akademisyen olarak da çalışmalarını sürdürebilmektedir. 

Öğrencilerin teknolojik ortam ve araçları deneyimlemesini ve sorgulamasını mümkün kılmak üzere yeni üretim teknolojilerinin yer aldığı Mimari Maket Stüdyosu (archMOD) ve Bilgisayar Laboratuvarı ile desteklenen bir eğitim ortamı oluşturulmuştur.

Bölüm web sitesi için tıklayınız