Mühendislik Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı

Günümüzün yüksek rekabet ortamında yöneticilerin, bir işletmedeki teknik ve sosyal süreçleri anlayan, bu alanlarda sektörlerinde gerçekleşen uluslararası gelişmeleri izleyebilen ve rakipleri takip edebilen kişiler olmaları önemlidir.

Bu amaçla, işletme ve ekonomi gibi yönetim veya sosyal bilimler programlarından yetişen mezunlar, hizmet ve imalat sistemlerine ilişkin kararlarda optimizasyon temelli analitik yöntemleri kullanabilme; mühendislik, matematik, fizik ve istatistik gibi fen bilimleri lisans programlarından yetişen mezunlar ise temel yönetim prensiplerini öğrenmeli ve karar verme süreçlerinin optimizasyonuna yönelik beceriler kazanmalıdırlar.

Bu program, katılımcılara aynı zamanda, yaratıcı bir fikri yenilikçi bir ürün veya hizmete dönüştürme ve işletme operasyonlarını en etkin şekilde yönetme yöntemlerini öğrenme fırsatı da sunmaktadır.

Disiplinler arası karakteri nedeniyle program dersleri, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerince ortaklaşa yürütülmektedir.

Belli uygulama alanlarında derinlemesine bilgi ve deneyim kazanmak isteyenlere bir bitirme projesi ile tamamlayacakları tezsiz program; ve yoğun akademik eğilimi olanlara ise yüksek lisans düzeyinde araştırma yapacakları tezli program alternatifleri sunulmaktadır.

Temel zorunlu derslerle beraber sunulan zengin seçmeli ders havuzu, katılımcılara ilgi ve seçimleri doğrultusunda İnovasyon ve Girişimcilik, Operasyon Yönetimi, Karar Analizi ve Risk Yönetimi, İş Süreçleri Yönetimi ve Yapım Yönetimi gibi alternatif uzmanlık konulardan birini odak alanı olarak seçmeleri olanağı tanımaktadır.

Tezli ve tezsiz programlar İngilizce olarak yürütülmektedir.

 

Programın web sitesi için tıklayınız