Öğretim Üyeleri Yayın Ödülü Yönergesi

Öğretim üyelerinin evrensel düzeydeki bilimsel yayınlarını teşvik amacıyla yayın ödülü verilir. Yayın ödülü, aşağıda belirtilen makale, kitap ve monografilerin yazarlarına verilir:

a. Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded, Social Sciences Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranıp rapor edilen dergilerde yayınlanan makaleler. Tek yazarlı yayınların yazarına, ödülün tamamı ödenir. Çok yazarlı yayınlarda ise bu ödülün aşağıda gösterilen oranlarında ödeme yapılır:

İki yazarlı yayınlarda yazara: %60’ı

Üç yazarlı yayınlarda yazara: %40’ı

Dört ve daha çok yazarlı yayınlarda yazara: %30’u

b. Hakemli bir süreçten geçmiş olmak koşuluyla yayınlanan kitaplar, kitap bölümleri ve monografi dizileri bölümleri (tercüme ve bildiriler kitabı hariç). Ödülün miktarı, hangi yayınevlerinin yayınlarına ve çok yazarlı durumlarda hangi oranlarda verileceği ilgili Rektör yardımcısının önerisi çerçevesinde ÜYK’da değerlendirilir.

Yayınların ödüllendirilebilmesi için yazarının TED Üniversitesi mensubu ve bu hususun da yayında belirtilmiş olması kesinlikle şarttır.

Yayınların ödüllendirilmesinde, yazarının başvurusu esastır. Yayınının ödüllendirilmesini talep eden bir yazar, yayının ayrı basımını veya fotokopisini elde ettiğinde, bunlardan birini ekleyeceği bir dilekçe ile Araştırmadan sorumlu Rektör yardımcısına başvurur. Çok yazarlı yayınlarda, TED Üniversitesi mensubu olmak koşuluyla, yazarlardan birinin başvurusu yeterlidir. Gelen başvurular yılda iki kez (2. ve 7.aylarda) ÜYK’da değerlendirir ve karara bağlanır.

Yayın ödülü miktarı net 2500 TL dir.