Rektör'ün Mesajı

Belgin AyvaşıkTED Üniversitesi, kendisini eğitime adamış bir camianın 89 senelik geleneğini ve deneyimini  sentezleyerek kurduğu genç, dinamik ve çağdaş bir üniversitedir. Ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın geleceğinin temel eğitime doğrudan bağlı olduğuna inanan TED Üniversitesi “önce insan”  prensibiyle liberal eğitim yaklaşımını benimsemiştir.  Önceliği, öğrencilerinin değişen ve belirsizleşen dünyada  her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır. TED Üniversitesi öğrencileri bu kurumdan en üst düzeyde mesleki bilgiyle donanmış olarak mezun olurlar.  

Bir üniversite için eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabası da çok  önemlidir. TED Üniversitesi bu sorumluluğun farkındadır ve bütün paydaşlarıyla beraber öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin verimli ve etkin biçimde araştırma yapabilecekleri özgür ve huzurlu, entellektüel bir ortam yaratmak azmi içindedir.

TED Üniversitesi, öğrencisine eğitiminin ilk senelerinde kendisini ve hayatı tanıma imkanlarını sunar, bilimsel ve sanatsal deneyimler edinmesi için olanaklar sağlar. Kendisini hem Türkçe hem de İngilizce olarak rahat ve etkin bir şekilde ifade edebilen dünya vatandaşları yetiştirir.

Seçkin akademik ve idari kadrosuyla, öğrencisi ile yakından ilgilenen, bir aile anlayışı içinde eğitim veren sıcak bir ortam  yaratır. TED Üniversitesi bu değerlerini kaybetmemek azmiyle hızla büyümekten çok eğitimde kalite inancıyla, az sayıda aldığı ögrencisiyle bütünleşmek amacındadır.  Üniversite olarak, öğrencilerimize vermeye çalıştığımız mükemmellik için çok çalışmaya, fark yaratmak için kolaya kaçmaya değil zoru başarmaya kararlıyız.

Bireyin bir topluluğun parçası olduğunda çok daha kapsamlı öğrendiği bilgisinden hareketle, biz öğrenimi sosyal bir olgu olarak kurguluyoruz. TED toplumunun bir üyesi olarak sadece kişisel başarılar değil, dayanışma ve sorgulama geleneği içinde  ulvi hedeflere ulaşabilen mezunlar istiyoruz.

Bizim, TED Üniversitesi mezunlarının yakın bir gelecekte iş adamlari ve iş kadınları olarak, kamu görevlileri, eğitmenler  olarak, girişimciler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları olarak bulundukları topluluklarda liderlik görevleri üstleneceklerinden hiç kuşkumuz yok.  

Önümüzdeki yıllarda, eğitimimiz, araştırmalarımız ve toplumumuza katkımızla,  Türkiye nin dönüşümünde önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz . Bu inanç bizim her gün daha istekli, daha kararlı ve daha çok çalışmamıza ışık tutacaktır.

Böyle bir ortamda mutlu ve verimli olacağına inanan öğrenci, akademisyen ve eğitimcileri üniversitemiz hakkında  daha çok bilgi almaya ve ailemize katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. H. Belgin Ayvaşık
TED Üniversitesi Rektör Vekili