Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölümümüz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına hem entelektüel hem de profesyonel anlamda katkı sunacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu düşünceyle programımız, ulusal ve uluslararası düzeyde siyaseti ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleri ile kavrayan çok yönlü bir bakış açısını, disiplinlerarası bir eğitim anlayışı rehberliğinde geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm web sitesi için tıklayınız