TEDÜ Araştırma Destekleri

TED Üniversitesi kurumsal araştırma destekleri aşağıdaki alanlarda sağlanmaktadır:

Kişisel Araştırma Fonu: Öğretim üyelerinin bireysel araştırma faaliyetlerine kaynak sağlar.

Bilimsel Araştırma Projeleri: Genellikle disiplinler arası yaklaşımlar sunan bilimsel, teknolojik veya zengin toplumsal içeriğe sahip projelere fon sağlar.

Lisans Öğrencileri Bilimsel Araştırma Desteği: Lisans öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma süreçleri içerisinde yer almaya teşvik edilmesi için sağlanır.

Yeni Araştırma Alanları Geliştirme Desteği: TED Üniversitesi araştırma stratejisi ve üniversite bilim politikasına uygun olarak, üniversitenin gelecekte yoğunlaşacağı araştırma alanlarını derinleştirmek ve geliştirmek amacıyla verilir.

Öğretim Üyeleri Yayın Ödülü: Öğretim üyelerinin evrensel düzeydeki bilimsel yayınlarını teşvik amacıyla verilir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Araştırma Görevlileri için Kongre Katılım Desteği: Bu ödenek ile Araştırma Görevlilerinin TED Üniversitesi‘nde gerçekleştirdikleri araştırmaları sunacakları kongre katılımlarının konferans kayıt ücreti, ulaşım ve gündelik masrafları karşılanır. Bir başka yükseköğrenim kurumunda yapılan tez, araştırma projesi vb. araştırma sonuçlarından hazırlanan kongre sunumları bu destekten yararlanamaz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Araştırma Görevlileri için Kongre Katılım Desteği Yönergesini inceleyiniz.

Ayrıntılı bilgi için: TEDÜ Proje Ofisi