TEDÜ Yayın Ödülü

29.08.2012 tarih ve 5 sayılı Senato toplantısında onaylanan Öğretim Üyeleri Yayın Ödülü Yönergesi gereğince;

Öğretim üyelerinin evrensel düzeydeki bilimsel yayınlarını teşvik amacıyla yayın ödülü verilir. Yayın ödülü için yapılan başvurularda WOS (Web of Science) numarasının belirtilmesi ve WOS’ta görünür olması gerekmektedir. Yayın ödülü aşağıda belirtilen makale, kitap ve monografilerin yazarlarına verilir:

a. Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded, Social Sciences Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranıp rapor edilen dergilerde yayınlanan makaleler: Tek yazarlı yayınların yazarına ödülün tamamı ödenir. Çok yazarlı yayınlarda ise aşağıdaki oranlara göre ödeme yapılır;

İki yazarlı yayınlarda yazar, ödülün %60’lık miktarını,
Üç yazarlı yayınlarda yazar, ödülün %40’lık miktarını,
Dört ve daha çok yazarlı yayınlarda yazar, ödülün %30’luk miktarını alır.

b. Hakemli bir süreçten geçmiş olmak koşuluyla yayınlanan kitaplar, kitap bölümleri ve monografi dizileri bölümleri (tercüme ve bildiriler kitabı hariç): Bu kapsamdaki yayınların yayın ödülünden faydalanabilmeleri için ilgili Rektör Yardımcısı’nın önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nda karar alınması gerekmektedir.

Sadece yayınlarında TED Üniversitesi mensubu olduğunu açıkça belirtmiş olan öğretim üyeleri Yayın Ödülü almaya hak kazanabilir.

Yayın ödülü miktarı 2.500TL’dir.

Yayın Ödülü sürecini başlatmak için yazarların yayınlarının bir kopyasını ekleyecekleri bir dilekçe ile Rektörlük Makamına başvurmaları gerekmektedir.  Yayın Ödülü başvuruları yılda iki kez (Şubat ve Temmuz aylarında) Üniversite Yönetim Kurulu’nda değerlendirir ve karara bağlanır

Yayın Ödülüne başvurmak isteyen öğretim üyelerinin hazırlayacakları bir dilekçe ile Rektörlük makamına başvuru yapmaları gerekmektedir. Hazırlanan dilekçe ekinde TEDÜ Yayın Ödülü Başvuru Formu’nun ve ilgili yayının bulunması gerekmektedir.

EBYS üzerinden hazırlanacak örnek dilekçe için tıklayınız

Yayın Ödülü Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız