Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

TED Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültemizin Temel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. İlköğretimin I. kademesi olan 1 – 4. sınıflar için sınıf öğretmeni yetiştiren bir programdır. Sınıf Öğretmenliği lisans programının temel amacı sınıf öğretmenliği uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayabilen, alanında liderlik yapabilen, yansıtıcı ve eleştirel bir düşünce yapısına sahip kaliteli sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.

Sınıf Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler, lisans düzeyindeki dört yıllık eğitimlerini ve uygulamalarını başarıyla bitirdiklerinde “Sınıf Öğretmenliği Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. TED Üniversitesi’nin zengin öğrenme ortamlarında kaliteli öğretim üyesi kadroları ile eğitimini tamamlayan mezunlarımız sınıf öğretmenliği alanında kolayca iş imkanına kavuşabileceklerdir.

Bölüm web sitesi için tıklayınız