Test ZZ

TEDUTED Üniversitesi 7.07.2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5913) ile Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Türk Eğitim Derneği’nin eğitim alanındaki 89 yıllık deneyimini yükseköğretime taşımasıyla 2009 yılında, Ankara’da kurulmuş, genç, dinamik, çağdaş bir şehir üniversitesidir. “Önce insan” ilkesi ile küreselleşmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıran ‘erkin eğitim’ (liberal eğitim) felsefesini benimsemiştir. Eğitim dili tüm bölümlerde İngilizce’dir. İktisadi ve İdari Bilimler, Fen ve Edebiyat, Eğitim, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri, İngilizce Dil Okulu ile bugün kampüsünde yaklaşık 2200 öğrenciyi ağırlayan ve “eğitimde kalite”yi amaçlayan TED Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Akademik birimler hakkında daha fazla bilgiyi Akademik Birimler sayfasından görebilirsiniz. 

Mevcut kadro, öğrenci, mekan bilgilerine Sayılarla TEDÜ başlığından ulaşabilirsiniz