Türk Eğitim Derneği’nin Misyonu

  • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
  • Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
  • Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
  • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak. 
  • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek. 
  • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.