Türk Eğitim Sistemine Katkı

Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliği ile “sivil inisiyatifin katılımı”nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur. Bir sivil inisiyatif olarak Dernek, sorunları belirleme ve çözüm önerileri sunmanın ötesinde; çözümlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini de eğitim alanındaki uygulamaları ile gösteren bir kurumdur. 

Türk Eğitim Derneği; tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika yapıcılara uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı ve platformlarla, sempozyum ve konferanslarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır. 

Türk Eğitim Derneği’nin çok sayıda bilimsel araştırma, yayın ve raporu bulunmaktadır. Bu çalışmalar, eğitim sistemindeki mevcut sorun ve tıkanıkları ele alarak dikkat çekmenin yanı sıra; çözümlerin, yol haritalarının ve uygulanabilir model önerilerinin yer aldığı birer kaynaktır.

Yayınlara ulaşılmak için tıklayınız