Mana Ece Tuna

Dr. Mana Ece Tuna Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Anabilim Dalı’ndan 1994 yılında lisans, 1997 yılında yüksek lisans derecelerini almıştır. 2000-2001 akademik yılında A.B.D., Indiana, Notre Dame Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Türkiye Bilimler Akademisi bursu ile doktora araştırmasının bir kısmını yapmak üzere ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2003 yılında ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü RPD Anabilim Dalı’ndan “Türk ve Amerikan Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumlarını Yordayan Başa Çıkma Stratejilerindeki Kültürler Arası Farklılıklar” adlı tezle doktora derecesini almıştır.   

2007-2012 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, RPD Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Bu süre içinde kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları, meslek etiği, evlilik ve aile danışmanlığı derslerini lisans ve yüksek lisans düzeyinde vermiştir.   

Dr. Tuna 1997-2007 yılları arasında ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi’ne bağlı olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde çalışmış, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumlarını kolaylaştırmak için açılan birimde aktif rol almıştır. Bu merkezde çalıştığı yıllar içinde ağırlıklı olarak üniversiteye uyum, kültürlerarası uyum, kayıpla başa çıkma, eşcinselliğin kabul süreci, akademik çalışma becerileri, romantik ilişkiler, mükemmeliyetçilik, erteleme davranışı gibi konularda bireylere, evlilik uyumu, evlilikte iletişim sorunları, aldatma sonrası evliliğin yeniden yapılandırılması gibi konularda çiftlere, atılganlık, iletişim ve çatışma çözme becerileri gibi konularda da gruplara psikolojik danışmanlık yapmıştır. Yine benzer konularda çeşitli seminerler ve çalışma gruplarını farklı kurum ve kuruluşlara vermiştir. Psikolojik danışma uygulamalarının kalitesini arttırmak için aile terapileri, pozitif psikoterapi, şema terapi, Geştalt terapi, travma sonrası psikolojik müdahale yöntemleri gibi çeşitli ulusal ve uluslar arası eğitimlere katılmıştır.


1999 ve sonrasında meydana gelen Marmara, Bolu, Düzce ve Afyon depremlerinde “Ruh Sağlığı Acil Müdahele Ekibi” içerisinde bulunmuş, son olarak da Van depreminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Afetlerde Psiko-Sosyal Destek Temel Düzey Eğitim Programı’nda deprem bölgesine gidecek olan sosyal hizmet uzmanlarının ve psikologlarının eğitiminde yer almıştır.   

Dr. Tuna’nın araştırma konuları arasında iyimserlik, uyum, başa çıkma, merak, farkındalık, üniversiteyle bütünleşme-akademik motivasyon ilişkisi yer almaktadır.